MBS Broeibreker

Scan broei in uw kuil met de Broeibreker

Vanaf het moment van inkuilen tot en met het voerhek van het vee kan tot 26 procent van de voederwaarde van gras en maïs verloren gaan (WUR, Handboek Melkveehouderij, 2012). MBS Beton ontwikkelde de Broeibreker, een dienst om veehouders te helpen mogelijke voederwaardeverliezen in de sleufsilo te beperken. Met behulp van een warmtecamera wordt de oppervlaktetemperatuur van een geopende kuil vastgelegd. Op basis van het verkregen warmtebeeld en aanvullende gegevens kan MBS Beton het mogelijke voederwaardeverlies als gevolg van warmteontwikkeling in euro’s uitrekenen.

Voederwaardeverlies is het gevolg van broei. Broei is warmte die ontstaat door de zuurstofrijke omzetting van energie in CO2, water en warmte. Broei is te herkennen aan een temperatuurverhoging van het snijvlak van de kuil. Het te lang open liggen van het snijvlak is een mogelijke reden voor het ontstaan van broei. Broei kan herkend worden met een warmtecamera. Een warmtebeeld biedt tevens informatie over de manier waarop ingekuild is en het verloop van het conserveringsproces.

                      

Het unieke aan de Broeibreker is de vertaling van het warmtebeeld in combinatie met aanvullende gegevens zoals de grootte van de kuil in verlies van voederwaarde in euro’s. Op deze wijze wordt de veehouder een spiegel voorgehouden en worden hem aanknopingspunten geboden om het verlies van voederwaarde te beperken. Een mogelijke oplossing is het aanpassen van de manier van uitkuilen. Een dergelijke aanpassing verlaagt niet enkel het voederwaardeverlies maar zorgt indirect ook voor een besparing op de aankoop van krachtvoer. Het verlies van voederwaarde wordt namelijk gecompenseerd met de aankoop van krachtvoer.

Voor meer uitleg over de Broeibreker bekijkt u het onderstaande filmpje.

MBS Beton zet de Broeibreker in bij klanten die een sleufsilo aanschaffen. Heeft u interesse in een sleufsilo in combinatie met de Broeibreker? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

                           

Volg MBS Beton

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten, beurzen en overige op social media.

Gerelateerde pagina's

Bekijk de gerelateerde pagina's

Download onze brochure
Contact

MBS Beton BV

Energieweg 2

3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

KvK-nummer: 32096391
Btw-nummer: NL8237.12.084.B05