Drietal sleufsilo’s te Bergeijk geleverd en geplaatst door MBS Beton

MBS Beton heeft een drietal sleufsilo’s van 35m1 lengte gerealiseerd bij Mts. Houbraken te Bergeijk. De hoogte van de sleufsilowanden verschillen per sleufsilo, respectievelijk 250cm, 200cm en 150cm hoog. Terwijl het grondwerk door derden is uitgevoerd, voorziet MBS Beton in de overige behoeften, te weten:

  • De leverantie en het stellen van de sleufsilowanden;
  • De leverantie van RVS-putjes ten behoeve van de afvoer van sappen en hemelwater vanuit de sleufsilo;
  • De leverantie van een waterput ten behoeve van het opvangen van de sappen welke vrijkomen vanuit de kuil.
  • Het aanbrengen van het asfalt tussen de sleufsilowanden;
  • De leverantie van vloerplaten ten behoeve van erfverharding.
Contact

MBS Beton BV

Energieweg 2

3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

KvK-nummer: 32096391
Btw-nummer: NL8237.12.084.B05