Mestbak voor melkveehouder Hinnaard

Melkveehouder Pieter Heeg uit het Friese Hinnaard nam begin oktober 2016 de monovergister van energiecoöperatie Jumpstart in gebruik. De monovergister haalt methaangas uit de mest. Dit methaangas wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Achter de monovergister staan een mestscheider en een mestkraker. De digistaat die na de vergisting overblijft gaat naar de Keydollar mestscheider. Deze mestscheider scheidt de digistaat in dunne en dikke fractie. De dunne fractie wordt verder verwerkt in de mestkraker van Winstal.  

De dikke fractie wordt opgeslagen in een mestbak van MBS Beton. De mestbak is vier meter breed, twee meter diep en twee meter hoog en bestaat uit keerwanden van het type CLF12G. De verharding bestaat uit een vloerplaat van één bij twee meter. Pieter Heeg kan de dikke factie kosteloos afzetten bij een akkerbouwer.

Hier leest u meer over de omzetting van mest in duurzame energie. 

Contact

MBS Beton BV

Energieweg 2

3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

KvK-nummer: 32096391
Btw-nummer: NL8237.12.084.B05