Plaatsing sleufsilo’s door MBS Beton.

Zowel het leveren van de sleufsilowanden als het aanbrengen daarvan kan MBS Beton verzorgen.

Contact

MBS Beton BV

Energieweg 2

3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

KvK-nummer: 32096391
Btw-nummer: NL8237.12.084.B05