Vloerplaten voor Agruniek Rijnvallei

Bij Agruniek Rijnvallei in Doetinchem zijn eind 2014 een aantal vloerplaten geleverd. Doel daarvan is om de bestaande klinkerverharding in de loodsen te vervangen door vloerplaten. In de huidige verharding ontstond spoorvorming doordat deze verharding dagelijks vele malen belast wordt door volgeladen vrachtverkeer. Er is gekozen om dit probleem te ondervangen middels het toepassen van vloerplaten van 200x200x14cm en 200x100x14cm met een 20 tons aslast. Doordat de loods een hoek bevat welke groter is dan 90° ontstaan er een aantal driehoekvormige openingen in de verharding. De openingen zijn opgevangen door het toepassen van klinkers met een fundering van stampbeton. Dit om het zakken van de klinkers tegen te gaan.

Contact

MBS Beton BV

Energieweg 2

3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

KvK-nummer: 32096391
Btw-nummer: NL8237.12.084.B05